Speciālie aviācijas darbi

SIA „Baltijas Helikopters” veic darbus saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā speciālo aviācijas darbu veikšanai un licencē par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus.

Darbības veidi:
Aerovizuālie lidojumi:
– objektu apsekošana
– apvidus novērošana un izpēte

Aerofotogrāfēšana:
– apvidus fotografēšana no gaisa ar speciālu fotoaparatūru

Transporta un sakaru darbi:
– pasūtītāja kravu, iekārtu un darbu veikšanai nepieciešamo personu pārvadāšana
– sakaru nodrošināšana

Būvniecība un montāža:
– darbs ar palīgierīcēm ārējā piekarē

Aviācijas darbi mežsaimniecības nozarē:
– meža aizsardzība, apsekošana un uzskaite
– mežsaimniecības organizāciju apkalpošana

Lidojumi eksperimentālo un zinātniski pētniecisko darbu veikšanai

 

!cid_4FE96677-A782-48B0-99DB-2869BDD852DB